תודה!
קיבלנו הכול.

עכשיו שב לך בנחת ותן לנו לעשות את העבודה.

עלות פתיחת התיק תחול רק במידה ונמצא שאתה זכאי
להחזר מס, אחרת לא נחייב את כרטיסך.

עכשיו שב לך בנחת
ותן לנו לעשות את העבודה.

עלות פתיחת התיק תחול רק
במידה ונמצא שאתה זכאי
להחזר מס, אחרת לא נחייב
את כרטיסך.