מחירון שירותים

יש להוסיף למחירים המוצגים מעלה 17% מע"מ.
חשבונית מס קבלה תופק בעבור התשלום.

המחירים המופיעים מעלה אינם התחייבות לעלות השירות ואין לראות בהם כמחיר סופי.
עלות שירות סופית תיקבע לאחר שיחה עם הלקוח ובהתאם לצרכיו.

לקבלת הצעת מחיר