PMU_School

בתי ספר ללימוד איפור קבוע בישראל

על הפרויקט:

הלקוח

הרחבת השת"פ ביני לבין המומחים בתחום לאיפור קבוע בישראל

המטרה

סקירה מקיפה על כל המכללות ללימוד אומנות האיפור הקבוע בישראל תוך מתן אפשרות לביצוע השוואה בין המכללות המובילות

התוצאה:

פורטל מידע מקיף המעניק גם ערך ותשובות לקוסמטיקאיות שרוצות לעשות קפיצת מדרגה ולעבור לתחום האיפור הקבוע

לביקור באתר הלקוח

אתרים נוספים שעיצבתי
ובניתי בעבור לקוחותיי