PMU-Israel

מגזין איפור קבוע של ישראל

על הפרויקט:

הלקוח

שיתוף פעולה ביני לבין מספר מומחים בתחום האיפור הקבוע, הוביל להולדת המגזין

המטרה

העלאת המודעות לעבודות חובבניות, מתן מידע אמין וברור, איסוף פרטי לידיים לשיחת יעוץ

התוצאה:

מקום ראשון בתוצאות החיפוש של גוגל תחת מילות החיפוש הרלוונטיות תוך 3 חודשים מיום ההשקה. יותר מ – 20 לידים בכל חודש ללא הוצאה על פרסום

לביקור באתר הלקוח

אתרים נוספים שעיצבתי
ובניתי בעבור לקוחותיי