הצעת מחיר לשירות תחזוקת אתר

בעבור – טל דן

מה השירות כולל?

עלות השירות:

שירות זה מבוסס על בנק שעות מינימלי
של 10 שעות עבודה חודשיות. 

עלות בנק שעות: 1170 ₪ כולל מע"מ

לאישור ההצעה: